Dessa åtgärder är en del av ett paket som syftar till att begränsa föroreningar i samband med billiga, importerade kläder.


Bland de viktigaste åtgärderna finns ett förbud mot reklam för de billigaste textilierna och en miljöavgift på lågprisvaror.