Så hur studerar man för en karriär inom genetik och genomik? Det finns olika utbildningsvägar och program som hjälper studenter att förbereda sig för en framgångsrik karriär inom detta område. Att utveckla en djup förståelse för medicin och bioteknik är dock avgörande för sökande som hoppas på en karriär som programvaruingenjör inom genomik.


Här är allt du behöver veta om karriärer inom genetik och genomik och hur du hittar den perfekta rollen.


Betydelsen för modern vetenskap och medicin


Genetik och genomik spelar en avgörande roll för diagnos och behandling av olika sjukdomar. Genetisk forskning fokuserar på sjukdomar som har gått i arv genom generationer, medan genomik ger information om en persons hela arvsmassa (gener). Att förstå de bakomliggande orsakerna till vissa sjukdomar kan revolutionera hur patienter får behandling och rädda liv genom att förebygga sjukdomar.


Utbildningsvägar och kompetenskrav


Studenter kan välja mellan en mängd olika utbildningsvägar för en karriär inom genetik och genomik. Det finns olika jobb inom biovetenskap och liknande karriärer. Att prata med högskolor och utbildningsinstitutioner kommer att ge ytterligare insikt i de kurser och program som finns tillgängliga i ditt område.


Grundutbildning och forskarutbildning

Studenter måste ha en kandidatexamen inom ett relevant område som biokemisk genetik eller liknande för att förstå vikten av biostatistik inom medicin. Ett graduate-program eller en magisterexamen rekommenderas också för att utveckla en ytterligare förståelse för genetik och biologi. Till exempel bör en student som vill bli genetiker också ta en relevant doktorsexamen för att förbättra sin ämneskunskap och erfarenhet.


Viktiga färdigheter för en karriär inom genetik och genomik

Du bör ha ett stort intresse för vetenskap och medicin och ha tidigare erfarenhet av hälso- och sjukvård. Kandidaterna bör också vara skickliga på att använda modern teknik och ha en allmän förståelse för den utrustning som används inom genetik och genomik.


Karriärmöjligheter inom genetik och genomik

Det finns olika karriärvägar inom genetik och genomik, och många roller innefattar forskningsbaserade ansvarsområden. Några av de vanligaste karriärvägarna inom detta medicinska område är följande:


  • Forskare inom genomik

  • Genetisk rådgivare

  • Biolog

  • Biomedicinsk forskare

  • Programvaruutvecklare inom genomik


Vissa karriärvägar kan kräva ytterligare kvalifikationer eller en specialinriktad examen. Tala med din utbildningsanordnare om behörighetskraven innan du börjar på en kurs för att se till att du väljer rätt väg.


Akademiska tjänster och forskartjänster

Många roller inom genetik och genomik är forskningsbaserade positioner som banar väg för framtida medicinska behandlingar. Genetiker (genetiska forskare) studerar mänskligt DNA för att upptäcka de bakomliggande orsakerna till sjukdomar som Alzheimers och hjärtsjukdomar. Flera aspekter av forskningen inom genetik och genomik kräver utbildade specialister, t.ex. inom läkemedelsutveckling och utvecklingsbiologi.


Kliniska och medicinska tillämpningar

Studien av genetik har många tillämpningar inom kliniska och medicinska miljöer. Förståelse för mänskliga gener är användbart inom farmakogenetik och genetisk rådgivning för att förbättra patientbehandlingar. Andra medicinska områden som utnyttjar genetik och genomik är vaccinutveckling, genetisk testning och individanpassad terapi.


Bioteknik- och läkemedelsindustrin

Bioteknik- och läkemedelsföretag kräver högkvalificerade individer för att forska och producera läkemedel från levande organismer och kemiska källor. Karriärer inom bioteknik är ofta baserade på forskning och utveckling, medan anställda inom läkemedelsindustrin förbereder nya läkemedel för marknaden.


Folkhälsa och beslutsfattande

Studenter måste få en förståelse för de juridiska aspekter som är involverade i genetik och genomik innan de påbörjar en karriär inom dessa områden. Genetik och genomik är avgörande för att förbättra folkhälsotjänster genom att tillhandahålla information till samhället som kan förebygga sjukdomar.

Credits: Bild från leverantör; Författare: freepik;

Förberedelser för en framgångsrik karriär inom genetik och genomik


Många utbildningsvägar kan förbereda studenter för en framtid inom genetik och genomik. Eftersom det är ett konkurrensutsatt område bör studenterna ha minst betyget 2:1 inom ett relevant område, t.ex. cellvetenskap.


Nätverkande och professionell utveckling

Professionell utveckling och arbetslivserfarenhet finns tillgängligt på olika medicinska institutioner för studenter som vill vidareutbilda sig och göra karriär. Att knyta kontakter med andra forskare och läkarstudenter är ett utmärkt sätt att bygga relationer och lära sig mer om karriärmöjligheter.


Vikten av kontinuerligt lärande och anpassningsförmåga

Att ta en avancerad examen eller magisterexamen i ett specialiserat ämne kan hjälpa dig att upptäcka ditt expertområde och utnyttja dina färdigheter. Vidareutbildning och kontinuerligt lärande hjälper dig att hålla dig uppdaterad om de senaste vetenskapliga nyheterna, studierna och behandlingarna. Många medicinska institut erbjuder lärlingsplatser eller praktikplatser för att hjälpa studenter att få erfarenhet, bygga relationer och utveckla sina färdigheter.


Strategier för jobbsökning och karriärutveckling

Det finns många karriärmöjligheter inom genetik och genomik för en rad olika specialiteter, inklusive kliniska forskare och forskningsassocierade positioner. Genom att använda ett professionellt rekryteringsföretag som Panda kan du hitta den bästa positionen för din kompetens utan att behöva söka under långa perioder.

Slutsats

Att förstå vikten av biostatistik inom medicin är avgörande för studenter som vill göra karriär inom specialiserade medicinska områden som genetik och genomik. Med ett så brett utbud av möjligheter inom genetik och genomik kan det vara svårt att veta var man ska börja sitt karriärsökande. Använd ett professionellt rekryteringsföretag för att undvika falska jobbannonser och hitta din perfekta framtida roll.