De genomsnittliga underhållsavgifterna i ett dussin stadsdelar i Toronto ökade dubbelt så snabbt förra året jämfört med historiska normer, visar data från condos.ca.

Den genomsnittliga bostadsrättsavgiften 2020 var 73 cent per kvadratmeter, eller ungefär 475 dollar per månad för ett hem på 650 kvadratmeter. Avgifterna ökade med 2,98 procent 2021 och 2,72 procent 2022, och sedan med 5,51 procent från 2022 till 2023.