Programmet Free to Choose infördes i Kalabrien 2012 som en reaktion på att små barn förbereddes för ett liv i våldsbrott.

Enligt nyhetsbyrån AFP har cirka 150 barn tagits från maffiafamiljer och placerats i fosterhem på hemliga platser. I vissa fall har mödrarna följt efter barnen och vittnat mot maffiabossarna.

Credits: envato elements; Author: Iakobchuk;

Efter den rapporterade framgången kommer systemet att införas i två andra maffiafästen: Sicilien och Neapel.