Den preliminära uppskattningen av landets årliga inflationsrapport för mars 2024 klockade in på 2,3 procent, enligt INSEE, Frankrike.

Som Euronews hävdade berodde detta till stor del på att livsmedelspriserna sjönk, från 3,6 procent i februari till 1,7 procent i mars.

Krediter: Unsplash; Författare: @jenfrost;

Detta berodde till stor del på att livsmedelspriserna ökade i en långsammare takt, med 1,7 procent i mars, från 3,6 procent i februari, och att priserna på färska livsmedel sjönk med 3,9 procent. Tobakspriserna såg också en kraftig avmattning och steg med 10,7 procent i mars, en nedgång från 18,7 procent i februari.