Projektet genomförs i två faser och omfattar sträckor på 1 620 km som förbinder Brunei med de två större grannländerna Indonesien och Malaysia, inklusive det förstnämnda landets framtida huvudstad, och beräknas kosta 70 miljarder USD.


TransBorneo Railway (TBR) kommer att ha fyra terminaler som fungerar som huvudknutpunkter för masstransport, tillsammans med 24 stationer som sträcker sig över hela ön.