"Under årets första tre månader stabiliserades de genomsnittliga bostadspriserna, efter ökningar som registrerades under andra halvåret 2023".

Enligt uppgifterna uppgick det genomsnittliga priset på fastigheter i Portugal till 2 312 euro per kvadratmeter i mars, vilket innebär en minskning med 0,8% jämfört med genomsnittet i slutet av förra året.

Denna variation följer en ökning med 5,9% mellan september och december, och 4,8% under de föregående tre månaderna.