Forskarna tror att den ökade storleken kan vara en bidragande faktor till den minskande förekomsten av Alzheimers sjukdom.

Credits: Tillhandahållen bild; Författare: Klient;

Forskarna samlade in sina data från MR-undersökningar som utförts på mer än 3 200 personer mellan 1999 och 2019. Den ökade hjärnstorlek som de observerade kan leda till en ökad hjärnreserv som kan minska åldersrelaterad demens. För närvarande ökar antalet fall av sjukdomen i takt med USA:s åldrande befolkning, men minskar när det gäller incidens.