Ägarna är Haida-nationen och i avtalet medges att "Xhaaidlagha Gwaayaai" eller "öarna vid världens ände" alltid har tillhört dem, en subtil men kraftfull skillnad i ordalydelsen i First Nations förhandlingar.

Credits: Getty Images; Författare: Alia Youssef;

BC Premier David Eby kallade fördraget "efterlängtat" och när det har undertecknats kommer det att bana väg för att en halv miljon hektar mark ska förvaltas av Haida

.