Moody's senaste bedömning av Portugals statsskuld var i november förra året, då man höjde betyget från "Baa2" till "A3".

I ett meddelande som publicerades på Moody's hemsida anser Moody's att Portugals kreditbetyg stöds av "dess konkurrenskraftiga och diversifierade ekonomi, relativt höga nivåer av välstånd och hög institutionell styrka" och att utvecklingen i landet sedan den senaste bedömningen "globalt sett har varit i linje med byråns förväntningar".

Ratinginstitutet förutspår en tillväxt i den portugisiska ekonomin på 1,8 procent 2024 och 1,9 procent 2025, och noterar också att den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP) fortfarande är hög, trots den minskning som noterats.

Enligt Moody's återspeglar de stabila utsikterna uppfattningen "att riskerna för Portugals kreditprofil på ratingnivån 'A3' är balanserade".

"Mer positiva trender i ekonomisk och finanspolitisk styrka än vad Moody's för närvarande förväntar sig motverkas av den senaste tidens bevis på politiska risker".

För Moody's är "de tidiga valen i mars 2024 inte resulterade i en tydlig regeringsmajoritet och riskerna för nya tidiga val i slutet av 2024 är höga".

Bland de andra stora instituten bedömer Standard & Poor's Portugals statsskuld till "A-", med positiva utsikter, Fitch till "A-", med "stabila" utsikter, och DBRS till "A", med "stabila" utsikter. stable".

Nästa kreditvärderingsinstitut att kommentera Portugal blir DBRS den 19 juli.