Edinburgh har följt Sheffields exempel och meddelat att man inte längre kommer att låta fossilbränsleföretag, flygbolag, flygplatser, SUV-tillverkare, kryssningsföretag eller vapentillverkare marknadsföra sina produkter på kommunalt ägda reklamplatser.


Beskedet välkomnades av Robbie Gillett från kampanjgruppen Adfree Cities. "Vår dagliga exponering för reklam som uppmuntrar oss att köpa mer och mer förorenande produkter går stick i stäv med det akuta behovet av att minska koldioxidutsläppen i ekonomin", säger han. "Edinburghs kommunfullmäktige har tagit ett viktigt steg för att lösa denna motsägelse".