Investeringen i projektet beräknas uppgå till cirka 1,4 miljoner euro.

Kontraktet undertecknades denna vecka mellan kommunen och IHRU - Institute of Housing and Urban Rehabilitation, i närvaro av ministrarna Miguel Pinto Luz, för infrastruktur och bostäder, och Castro Almeida, vice och sammanhållning territoriell.

Arbetena kommer att utföras i byggnaden som ligger på Rua de São Paulo, belägen på en tomt som mäter 353,01 kvadratmeter.

"Fastigheten är i dåligt skick, så arbetet kommer att fokusera på en strukturell nivå, på fasader, beläggningar och interiörgolv, samt på renovering av vatten-, avlopps-, el- och telekommunikationsinfrastrukturerna, som är föråldrade" , säger Loulé Chamber.

Den totala investeringen i de sju fastigheterna uppgår till cirka 1,4 miljoner euro, med en finansiering på 429 922,65 euro.

Tre bostäder som godkänts av PRR är avsedda för subventionerad uthyrning och de återstående fyra för överkomlig uthyrning.