Oslo rankades som den mest stressande staden för förare, följt av Lissabon på andra plats, Milano på tredje plats och slutligen London och Budapest på fjärde respektive femte plats.

Studiens metodik bygger på att mäta hjärtfrekvensen hos en typisk förare på stadens gator. På så sätt jämförs hjärtfrekvensen vid vila och under körning. Uppgifterna korsrefererades sedan med åsikter från bilister och motorcyklister i forum, där vägförhållanden, parkering och andra ämnen diskuteras.

Att köra bil i Lissabon beskrevs som "en utmaning med tanke på den kuperade terrängen och de smala gatorna i den historiska stadskärnan. Längs huvudvägarna kan trafikstockningar också vara ett av de andra problemen".

Enligt den här rankningen skiljer det 36 poäng mellan vilopuls och körning i Lissabon. Men för den som söker alternativ till privatbilismen erbjuder "Lissabon ett utmärkt nätverk av bussar, spårvagnar och tunnelbana, liksom linbanor och hissar".