Investeringen i skyltning, städning och inhägnad av området kostade mer än 10 000 euro, varav hälften av beloppet härrörde från de nya befogenheter som församlingsrådet fått från Lagoas kommunfullmäktige.

I syfte att förbättra och öka antalet parkeringsplatser i området vid floden har församlingsrådet i samarbete med Lagoas kommunfullmäktige samtidigt genomfört en omläggning av golvet vid infarten till parkeringsplatsen Angrinha och ökat tillgängligheten på befintliga parkeringsplatser.