Enligt uppgifter från Association of European Automobile Manufacturers (ACEA) registrerades 19.850 nya bilar i Portugal i maj, 14,5% fler än i april. Men det är fortfarande ett mycket lägre antal än de 22 796 fordon som registrerades i mars, den månad i år då flest nya bilar såldes i landet. Jämfört med maj 2023 var det bara en liten ökning av försäljningen (+0,17%).

I de 27 EU-länderna som helhet registrerades 911.697 nya bilar i maj, ett något lägre antal än föregående månad (913.995). Jämfört med för ett år sedan sjönk nybilsförsäljningen med 3%, med nedgångar på tre av regionens fyra huvudmarknader: Italien (-6,6%), Tyskland (-4,3%) och Frankrike (-2,9%). %).

Å andra sidan, "trots recessionen i maj, ökade bilregistreringarna under de första fem månaderna 2024 med 4,6% till 4,6 miljoner enheter [i EU]. Alla EU:s största marknader uppvisade en liknande utveckling, med Spanien (+6,8%), Tyskland (+5,2%), Frankrike (+4,9%) och Italien (+3,4%) som hittills uppvisat en tillväxt", skriver ACEA i ett uttalande som publicerats på dess officiella sida.

Om man analyserar uppgifterna per energikälla hade bensin- och dieselbilar störst vikt i försäljningen i Portugal (48%). Tätt därefter följer hybridelektriska bilar (16,7%), elbilar (15,9%) och plug-in hybridelektriska bilar (13,1%).