Mellan januari och september, uppgick intäkterna från företaget till $18,350 miljoner (€15.614 miljoner, vid nuvarande växelkurs), plus $3,661 miljoner (€3,115 miljoner) än ett år tidigare, driven av ökningen av förbrukningen av Netflix innehåll under covid-19 pandemin.

Netflix abonnenttillväxt avtog dock under sommarmånaderna, efter vårökningen på grund av nedstängningar till följd av pandemin, som har begränsat miljontals människor till sina hem.

Efter att ha ökat med 2,2 miljoner abonnenter under perioden mellan juli och september — även under analytikernas förväntningar — avslutade Netflix kvartalet med 195,2 miljoner abonnenter över hela världen.

Under de första nio månaderna av året ökade Netflix med 28 miljoner abonnenter, vilket garanterar den största årliga ökningen i bolagets historia.