Yine de, belgeye göre, Faro ilçesi ülkede geçen yıl suçların dördüncü en yüksek katılımına sahipti.

Faro, geçen yıl genel suçlarda en büyük düşüş yaşanan ilçeler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Şiddet ve ciddi suçlarla ilgili olarak, 2019'dan 2020'ye kadar Algarve'de%5,3 düştü. Loulé, 2020'de en çok suç işlenen Algarve belediyesi idi.