“ Üretim ve kalite açısından, sezon şarap için makul kabul edilebilir, ancak kestane, üretim kayıpları vardır. Bununla birlikte, her iki durumda da, telafi fiyatlarındaki dağılımın zorlukları devam ediyor, üretim faktörlerinin maliyetlerindeki artışla ağırlaşıyor” diye bir açıklamada CNA belirtti.

Kestane üretimi “önemli ölçüde azaldı” ve üretim fiyatındaki artışa rağmen çiftçiye ödenen miktar “azalmayı telafi etmek için yeterli değildir”.

Örneğin, Vila Real ilçesi Valpaços'ta kestane üretimi, geçen yıl 3.000 kilo olduğunda 1.000 kiloyu geçmeyecek.

Şarap söz konusu olduğunda, bazı bölgelerdeki düşüşlere rağmen üretimin yüzde 1 oranında artması beklerken, fiyatların düşük kalması bekleniyor.

“ Kötü hava durumu ile işaretlenmiş bir yıl içinde, covid-19 salgınının etkileri, üretim faktörlerinin maliyetlerindeki sarmal artışla ve ticaret ve sanayi tarafından kabul edilmeyen taşıma maliyetlerindeki artışla, üreticilerin gelirlerinin düşük kalacağı kesindir”, ekledi.

CNA, tarımsal ürünlerin “üretim için daha iyi fiyatlarla” akışını garanti eden ve üretim faktörlerinin maliyetlerindeki artışı engelleyen tedbirler çağrısında bulundu.