Ulusal Klinik Laboratuvarlar Birliği (ANL) başkanı Lusa'ya konuşan Nuno Saraiva, Covid-19 için “çoğu insanın sadece eczanelerin ücretsiz hızlı testler yaptığı fikrine sahip” olduğunu söyledi, ancak bunun laboratuvarlarda da mümkün olduğunu söyledi.

“ Birçok insanın [laboratuvarlarda ücretsiz testlerin de yapılabileceğinin] farkında olmadığına inanıyoruz ve şimdi, bu Noel haftası için test edilecek birçok insan olacak”, dedi, eczanelere giden insanlara “yanıt vermede bir zorluk” olduğunu vurguladı.

Ücretsiz Covid-19 tarama testleri, eczanelerde yapılanlara benzer şekilde profesyonel kullanım hızlı antijen testleri için istisnai ve geçici geri ödeme planı kapsamında klinik laboratuvarlarda gerçekleştirilebilir.

Geri ödeme testlerinin yapıldığı eczanelerin ve laboratuvarların listesi, https://www.infarmed.pt/web/infarmed/testes-covid-19adresindeki Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Kurumu (Infarmed) web sitesinde danışılabilir.

Nuno Saraiva'ya göre, ANL “salgınla savaşmak için toplu çabaya yardımcı olmak için tam bir müsaitlik” gösterdi ve 68 üyesi Portekiz'de “laboratuvarların büyük çoğunluğunu” içeriyor.