MarceloRebelo de Sousa, çocuk haklarını savunmak ve fiziksel ve psikolojik bütünlüklerinin korunması için yeni bir ulusal kampanya stratejisinin başlatılmasına katıldı.

“Hala yapacak çok şey var. Çocuklara verilmiş bedensel ceza kullanımının hala tolere edildiği belirli bağlamların olması nasıl mümkün olabilir? 2022'de nasıl mümkün olabilir? ”.

MarceloRebelo de Sousa, “çocukların fiziksel olarak cezalandırılmasının her düzeyde dayanılmaz bir şiddet biçimi olduğunu” vurguladı ve bu şiddet içeren davranışların “çocuk gelişimi üzerinde sonuçları” olduğunu savundu..

Aynıgörüş, çocukların ve gençlerin “kötü muamelesine” son verilmesi çağrısında bulunan Ulusal Çocuk ve Gençlik Haklarını Teşvik ve Koruma Komisyonu (CNPDPCJ) başkanı Rosário Çiftlik Evi tarafından da savunuldu. - “Pandemi sırasında aile içi şiddetin çok arttığını” belirterek pozitif ebeveynlik kültürünün benimsenmesi çağrısında bulundu.