Eğitimve Kültür İşlerinden Sorumlu Bölge Sekreteri Sofia Ribeiro, basın açıklamasında, öğretmen ve teknisyenlerin şu anda okulun ilk yılı kadar erken bir tarihte uygulanacak olan “Portekizce ve İngilizce için iki dilli bir öğretim programı” nı özetlediğini belirtiyor.

Projesüresince, 2023/2024 öğretim yılından itibaren programı uygulamak üzere ilgilenen öğretmenler eğitilecektir. Sofia Ribeiro'ya göre proje plastik, motor, dramatik ve müzikal ifade gibi pratik konularla başlıyor.

İkidilli eğitimin eklenmesi aşamalı olarak öğrencilerin eğitimine aşamalı olarak eklenecek ve aynı zamanda “diğer konulardaki gereksinimler düzeyi” artırılacaktır.

Bölgesekreteri için, “iki dilli eğitim yabancı dil öğrenmenin en etkili yollarından biridir”, öğrencilerin iletişim becerilerini ve konsantrasyonunu artırmanın yanı sıra.