Ulusal Su Kaynakları Bilgi Sistemi'nden (SNIRH) alınan verilere göre, izlenen 58 rezervuardan otuz ikisi Eylül ayı sonunda toplam hacmin% 40'ının altında su mevcudiyetine sahipken, üçünün %80'in üzerinde değerlere sahipti.

Eylül ayının son günü ve bir önceki aya kıyasla, iki nehir havzasında depolanan hacimde bir artış ve 10'da bir azalma oldu.

SNIRH verilerine göre Barlavento (%9 ile) ve Lima (%22.3 ile) havzalar Eylül sonunda en düşük depolanmış suya sahipti.

Eylül ayı için depolama ortalamaları sırasıyla% 55.5 ve% 53.2 Barlavento ve Lima havzalarındadır.

Sado havzaları (%34.7), Mira (%35.5), Cávado (%35.3), Arade (%37.9), Oeste (%45.2), Tejo (%46,6), Ave (%49,3) ve Douro (%49,8) de Eylül sonunda daha düşük su bulunabilirliğine sahipti.

SNIRH verilerine göre, Guadiana (%60,9) ve Mondego (%62.7) havzaları Eylül ayı sonunda en yüksek depolama seviyelerine sahipti.

Havza tarafından Eylül 2022 depoları, Arade havzası hariç, Eylül depolama ortalamalarının (1990/91 - 2020/21) daha düşüktür.


Her havza birden fazla rezervuara karşılık gelebilir.