I slutet av september hade 32 av de 58 övervakade reservoarerna en vattentillgång på mindre än 40 % av den totala volymen, medan tre reservoarer hade värden på över 80 %, enligt uppgifter från det nationella informationssystemet för vattenresurser (SNIRH).

Den sista dagen i september och jämfört med föregående månad ökade den lagrade volymen i två avrinningsområden och minskade i tio.

Barlavento (med 9 %) och Lima (med 22,3 %) avrinningsområden hade den lägsta mängden lagrat vatten i slutet av september, enligt SNIRH:s uppgifter.

Medelvärdena för lagringen i september månad är i Barlavento- och Limaavrinningsområdena 55,5 % respektive 53,2 %.

Sado (34,7 %), Mira (35,5 %), Cávado (35,3 %), Arade (37,9 %), Oeste (45,2 %), Tejo (46,6 %), Ave (49,3 %) och Douro (49,8 %) hade också lägre vattentillgång i slutet av september.

Enligt SNIRH:s uppgifter hade Guadiana (60,9 %) och Mondego (62,7 %) de högsta lagringsnivåerna i slutet av september.

Lagringarna i september 2022 per avrinningsområde är lägre än medelvärdena för septemberlagringarna (1990/91-2020/21), med undantag för Aradebäckenet.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.