BBC"ye göre, the Gujarat"taki sığırlarla ilgili giderek daha sıkı kurallar, trafik sorunlarına ve bazı durumlarda yol açan başıboş inekler hayvanlar tarafından insanlar.