Volgens de BBC hebben de steeds strengere regels inzake vee in Gujarat geleid tot een toename van zwerfkoeien, wat heeft geleid tot verkeersproblemen en in sommige gevallen tot aanvallen van de dieren op mensen.