Jornal de Negócios tarafından hazırlanan bir rapora göre, söz konusu kiralama halen eski kentsel kira rejiminin koruması altında olan anlaşmalar, 1990'dan önce. Ulusal düzeyde, hala 100'ün altında 147.000 kira var Euro, nihai Nüfus Sayımı verilerine göre.

AML ile ilgili olarak, aşağıdaki yaklaşık 27.000 kiranın 100 Euro, 50€ 'nun altında olan 13.660 var, 5.307€ 'dan daha az 20€.

Nüfus Sayımına göre, Lizbon'daki ortalama gelir 403,48€ 'dur. 334€ olan ulusal ortalamanın üzerinde. Portekizlilerin çoğu (%70) yaşıyor kendi ev ve kiralama toplam mülklerin yüzde 22,3 karşılık gelir.