“Üç aylık bilgiler göz önüne alındığında, en düşük iflas sayısı (365) 2022'nin 3. çeyreğinde kaydedildi. 2015 ve 2022 yılları arasında, çeyrek başına kararlaştırılan ortalama iflas sayısı 1.061'den 400'e düştü” dedi.

Ticaret ve sanayi ve enerji sektörleri 2022 yılında kararlaştırılan toplam iflas sayısının %44,3'ünü yoğunlaştırırken, finansal faaliyetler, bilgi ve iletişim, tarım ve balıkçılık sektörleri birlikte %6'ya ulaşmadı.

Coğrafi konuma göre, Kuzey, Lizbon Metropol Bölgesi ve Merkez bölgeleri birlikte 2022'de kararlaştırılan toplam iflasların% 87,7'sini oluşturmuştur (sırasıyla% 43,9,% 24,7 ve% 19.1).