New York Üniversitesi'ndeki (ABD) Stern İşletme Okulu 'ndan alınan verileri kullanarak, Portekiz (%2.9) dahil olmak üzere birçok ülkedeki risk seviyesini tahmin etmek mümkündür.

İ dealista tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD'yi referans alarak en düşük riske (%0) sahip 13 ülke arasında Kanada, Avustralya, Singapur ve Yeni Zelanda ve Almanya, Danimarka, Hollanda ve İsveç gibi birkaç Avrupa ülkesi var.

Ters yönde en yüksek riski paylaşan beş ülke (%24,8) var: Belarus, Lübnan, Venezuela, Sudan ve Suriye.

Farklı ülkeler arasında, ister büyümenin erken bir aşamasında olsunlar, ister istikrarlı mülkiyet haklarına sahip olsunlar, siyasi risk gibi jeopolitik faktörlerden etkilenebilecek risk farklılıkları vardır. Ancak siyasi, yasal ve ekonomik riskler de analiz edilir.