Uluslararası Göç Araştırma Ağı (Imiscoe) XXI Yıllık Konferansı 3-5 Temmuz tarihleri arasında, Sosyoloji Araştırma ve Araştırmalar Merkezi tarafından düzen lenen ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa'da gerçekleştirilecektir.

Organizasyona göre, toplantı “Avrupa'da göç ve entegrasyon çalışmaları alanındaki en önemli toplantılardan biri” ve “dünyanın dört bir yanından uzmanlar, araştırmacılar ve akademisyenler, politika yapıcılar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri dahil olmak üzere bin civarında katılımcıyı bir araya getirecek”.

Bu yılki etkinliğin teması “Sosyal bir yapı olarak göçmenlik. Yansıtıcı bir dönüş” ve entegrasyon, sığınma politikaları ve “bu fenomenlerin çağdaş toplumlarda sosyal ve ekonomik etkileri” gibi temaları içerecektir.

“Göçün Portekiz'de kamusal tartışmaların merkezi bir konusu haline geldiği bir zamanda, konferans bu konuları tartışmak için ayrıcalıklı bir alan olarak ortaya çıkıyor” diye düşünüyor ve hedefin aynı zamanda “'göçmen' varlığın ve onların torunlarının inşası ve sınıflandırılması ile ilgili süreçler hakkında eleştirel düşünmeyi teşvik etmek” olduğunu vurguluyor.