Die president van die munisipaliteit, Carlos Carreiras (PSD), wat deur die Lusa-agentskap aangehaal word, beklemtoon “die konsekwentheid” wat die munisipale begroting “bied oor wat die afgelope jare gedoen is”.

“Tog het ons die sosiale ondersteuning aansienlik verhoog, ook as gevolg van die situasie wat ons ervaar en die behoefte om dit te versterk”, het die burgemeester gewys en bygevoeg dat dit ook moontlik was om “die belastinglas op burgers te verlaag deur die meganismes wat 'n stadsraad kan uitvoer.”

In hierdie sin het die munisipaliteit belasting verlaag “deur middel van 'n pakket belastingaansporings, wat die manier is om die beperkings wat die stelsel, naamlik Finansies, het” te oorkom om “'n ander soort differensiasie” te kan maak, het Carreiras verduidelik.

In die munisipale belastingpakket stel die president van die munisipaliteit voor om die IMI-koers op 0.34% te handhaaf, met verwysing na 2023 wat in 2024 gehef moet word, en voortgaan met die vaste aftrekking van die berekende waarde van IMI wat betaal moet word, van 30 euro vir 'n afhanklike koste, 70 euro vir twee of 140 euro vir drie of meer.

Die voorstel voorstel om die IMI-koers van toepassing op afgebreekte stedelike geboue met 30% te verhoog en van die belasting “geboue of dele van stedelike residensiële geboue wat gebou, uitgebrei, verbeter of vir oordeeging verkry, bedoel vir persoonlike en permanente behuising” vrygestel word deur die eienaar of huishouding, “wie se totale bruto huishoudelike inkomste in die vorige jaar nie 153,300 euro oorskry nie”.

Die vrystelling sal outomaties wees by verkryging of erken deur die hoof van die Finansiediens vir die bouarea, in 'n gedokumenteerde aansoek, en stedelike geboue wat onderhewig is aan stedelike rehabilitasie is ook vrygestel, “vir 'n tydperk van drie jaar tel vanaf die jaar, insluitend, van die uitreiking van die onderskeie munisipale lisensie”.