Quercus spesifiseer dat van die 420 “Golden Quality” strande 349 kusstrande is (83 persent), 61 binneland (15 persent) en 10 oorgangstrande (2 persent).

Die Tagus/Wes- en Noord-streke het die meeste strande, met onderskeidelik 103 en 81 strande, en in die Tagus/Wes-strande is 76 kus, 26 binnelandse en een oorgangsstrande.

Van die 81 bekroonde strande in die Noorde is 66 aan die kus, 26 binneland en een is oorgangstig.

Die Noorde en die Azore (60 strande onderskei) was die streke wat die grootste toename aangeteken het in vergelyking met verlede jaar (onderskeidelik nog 16 en nog 14 toekennings), gevolg deur die Sentrum- en Tejo/Wes-streke (met meer vyf toekennings elk) en Alentejo (met nog drie toekennings).

Die Algarve was die gebied met die steilste afname, met 16 minder strande wat toegeken is, gemotiveer in die meeste gevalle “deur die nie-nakoming van die kriteria rakende die ontledings wat in die badseisoen van 2023 uitgevoer is”, verduidelik Quercus.

Volgens die vereniging was daar “'n paar aanhoudende vlakke van besoedeling in die Algarve, wat nie heeltemal duidelik is nie, maar waaraan die impak van toeristedruk in hierdie streek moontlik bygedra het”.

Vanjaar het die Algarve 69 “Golden Quality” -strande, waarvan 68 kusstrande is en een oorgangstig.

Die omgewingsvereniging sê dat daar vanjaar nege debuterende badareas met “Golden Quality” was, drie in die Sentrum, twee in die Azore, een in die Tagus/Wes-streek, een in die Algarve, een in Madeira en een in die Noorde.

Die “Golden Quality Beach” -toekenning onderskei jaarliks die kwaliteit van badwater op Portugese strande, gebaseer op beskikbare amptelike openbare inligting, met uitsluitlik inagneming van die ontledings wat in die laboratoriums van die verskillende streeks-hidrografiese administrasies uitgevoer is, volgens Quercus.

Om die onderskeid te ontvang, moet badwater aan verskeie kriteria voldoen, soos “uitstekende” waterkwaliteit in die jaarlikse klassifikasie van die vyf badseisoene voor die laaste. Alle ontledings wat in die laaste badseisoen (2023) uitgevoer is, moes beter resultate getoon het in verskeie bakteriële aanwysers.