“Die resultate dui daarop dat huishoudings met afhanklike kinders met inagneming van die gesinssamestelling gemiddeld jaarliks 9 731 euro meer spandeer as huishoudings sonder afhanklike kinders, wat 'n gemiddelde maandelikse uitgawes hoër met 811 euro vertaal word”, dui die statistiekantoor aan.

Die belangrikste bydraers tot hierdie verskil was vervoer- en behuisingskoste, die verskil tussen die twee soorte huishoudings in albei gevalle 100 euro per maand oorskry, volgens INE. “Hoër uitgawes aan restaurante en akkommodasie, kos en onderwys is ook waargeneem: onderskeidelik meer 97 meer, 90 meer en 66 euro per maand meer”.

Portugese gesinne spandeer gemiddeld 23 900 euro per jaar aan hul uitgawes, en hierdie bedrag wissel afhangende van die samestelling van die huishouding. Gesinne met twee of meer afhanklike kinders spandeer die meeste, met die gemiddelde jaarlikse uitgawes meer as 32.800 euro. Op sy beurt is enkelpersoonhuishoudings natuurlik diegene wat die minste spandeer

.

Tog was volgens die INE-opname “die gemiddelde jaarlikse uitgawes hoër in die teenwoordigheid van 'n volwassene jonger as 65 jaar (17 105 euro) in vergelyking met huishoudings wat uit 'n bejaarde volwassene bestaan (14 783 euro)”.

Streeksverskil

le

In streeksterme was die gemiddelde jaarlikse uitgawes die hoogste in die Lissabon Metropolitaanse gebied, met die waarde op 26 891 euro, gevolg deur die Algarve (24,432 euro/jaar). Albei was bo die nasionale gemiddelde. Die gemiddelde uitgawes in die Noordstreek was onder die nasionale gemiddelde, maar bo 23 duisend euro (23,245 euro)

.

Die laagste gemiddelde streeksuitgawes is waargeneem in die outonome streek van die Azore (19 431 euro), wat ook die streeksuitgaweprofiel wat die verste van die nasionale gemiddelde is, aangebied het. Dit word gevolg deur Alentejo (21 359 euro), die Sentrum (22 222 euro) en die outonome streek Madeira (22 605

euro).