Vuonna 1951 perustettu Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on johtava hallitustenvälinen siirtolaisuusjärjestö, joka on sitoutunut periaatteeseen, jonka mukaan inhimillinen ja asianmukainen siirtolaisuus hyödyttää siirtolaisia ja yhteiskuntaa. IOM on osa Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmää siihen liittyvänä järjestönä.

IOM:n johtamisesta ja uudistuksista vastaavana apulaispääjohtajana syyskuussa 2021 aloittaneen pääjohtajaksi valitun Paavin nimittivät Amerikan yhdysvallat. Vaaleissa oli ehdolla myös nykyinen pääjohtaja António Vitorino.

Ensimmäisenä naisena IOM:n johdossa Pope ottaa vastaan pääjohtajan tehtävät 1. lokakuuta 2023 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Varapääjohtajana toimiessaan Pope toteutti joukon budjetti-, johtamis- ja hallintouudistuksia, joilla optimoitiin IOM:n kenttätoimintaa ja riskienhallintaa, parannettiin sisäisen oikeuden tuloksia ja operatiivisia tuloksia sekä vahvistettiin koordinointia Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän kanssa.

Taustaa

Ennen IOM:n palvelukseen tuloaan Pope toimi presidentti Bidenin johtavana siirtolaisneuvonantajana vuonna 2021, presidentin apulaisavustajana ja sisäisen turvallisuuden apulaisneuvonantajana vuosina 2015-2017 sekä presidentin erityisavustajana ja johtavana johtajana rajaturvallisuuden alalla vuosina 2013-2015.

Valkoisessa talossa hän kehitti ja toteutti kattavia strategioita siirtolaisvyöryjen hallitsemiseksi, ihmiskauppaan puuttumiseksi, Zika- ja Ebola-epidemioiden torjumiseksi ja yhteisöjen valmistelemiseksi ilmastokriiseihin vastaamiseksi. Sen jälkeen hän on jatkanut vuoropuhelun edistämistä maailmanlaajuisista muuttoliikehaasteista akateemisen kirjallisuutensa ja Chatham Housen kanssa tekemänsä työn kautta. Hän on työskennellyt myös Yhdysvaltain oikeusministeriössä ja senaatissa ja ollut osakkaana lontoolaisessa asianajotoimisto Schillingsissä.Pope on opastanut valtiollisia ja yksityisen sektorin organisaatioita organisaatiomuutoksissa ja auttanut niitä parantamaan strategiaa, innovointia ja riskienhallintaa. Hänellä on vankka kokemus henkilöstön kehittämisestä ja voimaannuttavien ja monimuotoisten tiimien rakentamisesta muutoksen aikaansaamiseksi. Lisäksi hänellä on poikkeuksellista kokemusta kumppanuuksien luomisesta ja yhteistyön edistämisestä sekä monenvälisten järjestöjen, hallitusten ja yhteisön sidosryhmien kanssa työskentelystä maahanmuuttoa, pakolaisten uudelleensijoittamista ja väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa koskevien politiikkojen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Pope valmistui magna cum laude -tutkinnolla Duken yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja suoritti valtiotieteen kandidaatin tutkinnon (arvosanoin) Haverford Collegessa Pennsylvaniassa.