Internationella organisationen för migration (IOM) grundades 1951 och är den ledande mellanstatliga organisationen på migrationsområdet och har åtagit sig att följa principen att en human och ordnad migration gynnar migranter och samhället. IOM är en del av FN-systemet, som en närstående organisation.

Den tillträdande generaldirektören Pope, som började sitt uppdrag som IOM:s biträdande generaldirektör för förvaltning och reform i september 2021, nominerades av Förenta staterna. Den sittande generaldirektören António Vitorino var också en kandidat i valet.

Pope är den första kvinnan som leder IOM och kommer att tillträda som generaldirektör för en femårsperiod med början den 1 oktober 2023.

Under sin tid som biträdande generaldirektör genomförde Pope en rad budget-, lednings- och administrativa reformer för att optimera IOM:s leverans på fältet och riskhantering, förbättra resultaten av den interna rättskipningen och de operativa resultaten samt stärka samordningen med FN-systemet.

Bakgrund

Innan hon kom till IOM var Pope senior rådgivare för migration till president Biden 2021, biträdande assistent till presidenten och biträdande rådgivare för inrikes säkerhet 2015-2017 samt särskild assistent till presidenten och senior direktör för gränsöverskridande säkerhet 2013-2015.

I Vita huset utvecklade och genomförde hon omfattande strategier för att hantera migrationsströmmar, ta itu med människohandel, reagera på Zika- och ebolautbrotten och förbereda samhällen på att reagera på klimatkriser. Sedan dess har hon fortsatt att främja dialogen om globala migrationsutmaningar genom sitt akademiska författarskap och sitt arbete med Chatham House. Hon har också haft befattningar vid det amerikanska justitiedepartementet och den amerikanska senaten samt varit partner i den Londonbaserade advokatbyrån Schillings.Pope har väglett statliga enheter och organisationer inom den privata sektorn genom organisatoriska förändringar och arbetat med dem för att förbättra strategierna, innovationen och riskhanteringen. Hon har en gedigen erfarenhet av att utveckla personal och bygga upp starka och diversifierade team för att åstadkomma förändringar. Dessutom har hon exceptionell erfarenhet av att bygga upp partnerskap och främja samarbete, genom att arbeta med multilaterala organisationer, regeringar och samhällsaktörer för att utveckla och genomföra strategier för migration, vidarebosättning av flyktingar och bekämpning av våldsam extremism.

Pope har tagit en juristdoktorsexamen med magna cum laude från Duke University School of Law och har en BA i statsvetenskap (med hedersomnämnande) från Haverford College i Pennsylvania.