AdA omistaa 3 aurinkosähkövoimalaa, ja 4 muuta voimalaa on parhaillaan rakenteilla. Yhtiö omistaa myös 55 laitosta, jotka on varustettu aurinkosähköllä toimivilla mikrotuotantoyksiköillä ja joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 220 kWp.


Vedenpuhdistuslaitokset toimivat uusiutuvalla energialla

Tämän investoinnin päätavoitteena on lisätä 100-prosenttisesti uusiutuvan energian tuotantoa, jota käytetään pääasiassa omaan kulutukseen. Tämä on osa laajempaa suunnitelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa energianeutraalius Águas de Portugal -konsernin toiminnassa vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on vähentää energiankulutusta elintärkeillä aloilla, kuten vesihuollossa ja jäteveden käsittelyssä, ja samalla lisätä merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoa.

Portugali on yksi Euroopan unionin (EU) haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille, joten se on tehnyt paljon työtä siirtyäkseen kohti vihreämpää yhteiskuntaa.


Hyödynnetään 300 aurinkoista päivää

Algarve on ihanteellinen alue aurinkosähkövoimaloiden asentamiseen, koska tällä alueella on maan eniten aurinkotunteja. Alueen vuosittain saaman voimakkaan auringon määrä on ihanteellinen, jotta aurinkoenergian tuotantomäärät ovat jatkuvasti suuria.


Vihreät tulevaisuudensuunnitelmat

Tulevaisuus näyttää lupaavalta vihreän energiantuotannon kannalta Algarvessa ja koko Portugalissa. Seuraavan vuosikymmenen aikana uusiutuvan energian laitosten perustamiseen on tarkoitus investoida arviolta 44,8 miljoonaa euroa.

Näissä laitoksissa hyödynnetään pääasiassa tuuli-, vesi- ja aurinkoenergiaa, ja ne ovat keskeinen osa ZERO-ohjelmaa. Águas do Algarve, SA:n kehittämä aloite kuuluu AdP Groupin laajempaan energianeutraaliusohjelmaan.