Kolmasosa maasta kärsii vakavasta ja äärimmäisestä kuivuudesta, ja hallitus pyrkii puuttumaan tilanteeseen toteuttamalla toimenpiteitä vedenkulutuksen vähentämiseksi.

Edellisessä kokouksessa asetettiin rajoituksia veden käytölle Itä-Algarven alueella, ja maanalaisen veden kulutusta pyrittiin vähentämään.