Pankin mukaan raha- ja rahoitusolot ovat entistä rajoittavammat, ja tämä skenaario todennäköisesti pahenee vuoden 2023 loppupuolella, sillä Novo Banco odottaa Euroopan keskuspankin(EKP) nostavan viitekorkoja kahdesti.

Tällä tilanteella odotetaan olevan suora vaikutus kiinteistöalaan, ja "kauppojen määrässä tapahtuu maltillisuutta ja hintojen hidastumista", pankki sanoo idealistan raportissa.

"Inflaation pysyessä 2 prosentin tavoitteen yläpuolella odotetaan, että Pohjois-Amerikan keskuspankki(Fed) ja ennen kaikkea EKP jatkavat viitekorkojen nousua", Novo Banco toteaa raportissa. Erityisesti euroalueella odotetaan ainakin kahta uutta ohjauskoron nostoa, pankki sanoo.

Tällä makrotaloudellisella tilanteella on vaikutuksia Portugalissa: "Kiinteistömarkkinoilla kauppojen määrän odotetaan maltillisesti vähenevän ja hintojen hidastuvan, mikä heijastelee rahoitusehtojen tiukentumista".

Myös "yksityisiä investointeja rajoittavat korkojen nousu ja suuri epävarmuus". Julkisten investointien odotetaan kasvavan voimakkaasti, kun otetaan huomioon elvytys- ja sopeutumissuunnitelman täytäntöönpano.

Myös perheiden ostovoima kiristyy entisestään. "Yksityisen kulutuksen odotetaan kärsivän korkojen noususta ja velanhoitokustannuksista, mutta sen pitäisi hyötyä inflaation laskusta", asiakirjassa todetaan. Tämä johtuu siitä, että kulutushintojen vuotuisen vaihtelun odotetaan kehittyvän noin 2 prosenttiin, vaikka keskimääräinen vuotuinen vaihtelu on vuoden lopussa lähes 5 prosenttia.