Volgens de bank zijn de monetaire en financiële omstandigheden restrictiever geworden en dit scenario zal waarschijnlijk nog verergeren in de laatste maanden van 2023, nu Novo Banco twee nieuwe verhogingen van de referentierente door de Europese Centrale Bank(ECB) verwacht.

Deze situatie zal naar verwachting een direct effect hebben op de vastgoedsector en "er zal een matiging zijn in het aantal transacties en een vertraging van de prijzen", zegt de bank in een rapport van idealista.

"Nu de inflatie boven de doelstelling van 2% blijft, wordt verwacht dat de Noord-Amerikaanse Federal Reserve(Fed) en vooral de ECB de stijging van de referentierente zullen verlengen", geeft Novo Banco aan in het rapport. Met name in de eurozone worden ten minste twee nieuwe verhogingen van de belangrijkste rentetarieven verwacht, aldus de bank.

Deze macro-economische context heeft gevolgen voor Portugal: "Op de vastgoedmarkt zal het aantal transacties naar verwachting afnemen en zullen de prijzen vertragen, als gevolg van de strengere financiële voorwaarden".

En ook "particuliere investeringen zullen worden beperkt door de stijging van de rente en de hoge mate van onzekerheid". Wat de overheidsinvesteringen betreft, wordt een "sterke expansie" verwacht, rekening houdend met de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan.

De koopkracht van gezinnen zal ook nog krapper worden. "De particuliere consumptie zal naar verwachting worden getroffen door de stijging van de rente en de schuldendienst, maar zou moeten profiteren van een daling van de inflatie", aldus het document. De jaar-op-jaar variatie in consumptieprijzen zal naar verwachting namelijk evolueren naar ongeveer 2%, ook al zal de gemiddelde jaarlijkse variatie het jaar afsluiten met bijna 5%.