Uudet suuntaviivat ovat peräisin elokuun alusta, ja niillä poistetaan käytäntö, joka otettiin käyttöön pian sen jälkeen, kun entinen Portugalin hallinnoima alue siirtyi Kiinaan, vaikka maahanmuuttoviranomaisten käyttöön antamassa lomakkeessa on edelleen mahdollisuus hakea oleskelulupaa teknisten erityistehtävien suorittamista varten.

"Saamiemme tietojen perusteella Portugalin kansalaisten maahanmuuttoviraston kautta poliisivoimien kautta tekemät uudet oleskelulupahakemukset hyväksytään toistaiseksi vain, jos ne perustuvat "perheryhmään" ja "aiempaan yhteyteen Macaon erityishallintoalueeseen"(CPSP), asianajaja Pedro Meireles kertoi Lusalle.

Huhtikuun 2003 ja marraskuun 2021 välisenä aikana Portugalin kansalaisten oleskelulupahakemukset mainittiin nimenomaisesti laissa ja rinnastettiin Kiinan kansalaisten oleskelulupahakemuksiin, mutta tämä muuttui uuden lainsäädännön myötä.

"Portugalilaisten (...) tekemiä oleskelulupahakemuksia ei enää nimenomaisesti mainita (ei laissa nro 16/2021 eikä hallinnollisessa määräyksessä nro 38/2021)", toisin sanoen "tämä 'erityinen' maininta on kadonnut", totesi Meireles.

Käytännössä oleskelulupahakemuksia hyväksyttiin kuitenkin edelleen elokuuhun asti teknisten erityistehtävien suorittamisen perusteella.