Kielto, joka oli ollut voimassa 6. päivästä lähtien, kumottiin keskiviikkona alueellisen terveysviranomaisen ohjeiden mukaisesti Portugalin ympäristöviraston(APA) tekemän uuden vedenlaatua koskevan analyysin tulosten perusteella.

Kansallisen merenkulkuviranomaisen mukaan rannalle annettiin myös ohjeet nostaa jälleen vihreä lippu.

Algodion ja Foz do Lizandron rannat on suljettu uimalta 6. päivästä lähtien sen jälkeen, kun APA:n tekemät vedenlaadun analyysit osoittivat viitearvoja korkeampia mikrobiologisia arvoja.

Tulosten perusteella näille kahdelle Lissabonin alueella sijaitsevalle rannalle nostettiin punainen lippu.

Algodion rannan uintikielto poistettiin 9. päivänä, kuten alueellinen terveysviranomainen suositteli APA:n tekemän uuden vedenlaadun analyysin jälkeen.

AMN selvensi tuolloin lausunnossaan, että APA ilmoitti analyysin tuloksen osoittavan, että mikrobiologiset arvot "olivat laatustandardien mukaisia".

Elokuun alussa Lissabonin alueella Ericeiran vanhan kaupungin vieressä sijaitseva Praia dos Pescadores suljettiin uinnilta neljäksi päiväksi samoista syistä.