"Vaikka Portugali on vähemmän riippuvainen Venäjän kaasutoimituksista, se käyttää suurimman osan kaasustaan sähköntuotantoon. Riippuvuuden jatkuminen kaasusta sähköntuotannossa voi johtaa sähkön toimitusvarmuuteen kohdistuvien riskien kasvuun, jota pahentavat entistä useammin esiintyvät äärimmäiset kuivuusjaksot", toteaa yhteisön toimeenpaneva viranomainen.

Varoitukset sisältyvät energiaunionin tilaa vuoteen 2023 koskevaan raporttiin, jossa Bryssel toteaa, että Portugalin tapauksessa "uudet investoinnit uusiutuvien energialähteiden edistämiseen, energiatehokkuushankkeiden rahoittamiseen ja verkkoinvestointeihin lisäisivät osaltaan sähkön toimitusvarmuuden kestävyyttä".

Oikealla tiellä

Euroopan komissio katsoo, että "Portugali on oikealla tiellä energiajärjestelmänsä muuttamisessa ja uusiutuvien energialähteiden kehittämisen nopeuttamisessa".

"Vuonna 2021 Portugalin energiajärjestelmä on yksi EU:n vähähiilisimmistä järjestelmistä, kun uusiutuvien energialähteiden osuus sen energialähteiden yhdistelmästä on 32 prosenttia ja uusiutuvan sähkön osuus 65 prosenttia", Bryssel toteaa.

Toimielin muistuttaa myös, että viime vuonna Portugali poisti kokonaan hiilen energiavalikoimastaan ja ilmoitti, että se aikoo saavuttaa 80 prosentin uusiutuvan sähkön osuuden tavoitteensa etuajassa eli vuonna 2026 eikä vuonna 2030.

Koko EU:n osalta yhteisön toimeenpaneva elin takaa, että 27 jäsenvaltiota on "hyvin valmistautunut" takaamaan energiavarmuuden kylmänä vuodenaikana.