Portugalissa asuvan bangladeshilaisen maahanmuuttajan Farid Ahmedin mukaan, vaikka ihmiset "tulevat erilaisista taustoista ja heillä on erilaisia motiiveja tulla Portugaliin", vaikeudet perheiden jälleenyhdistämisessä ovat kaikille maahanmuuttajille yhteinen ongelma.

Yleensä vain yksi perheenjäsen tulee maahan aluksi yrittämään löytää keinon selviytyä byrokratiasta ja löytää parhaat elinolosuhteet perheelleen. "Lokakuun 2022 jälkeen Portugalin maahanmuuttoviranomainen SEF ei kuitenkaan ole ilmoittanut uusista nimityksistä."

Farid Ahmed kertoi The Portugal Newsille, että ihmiset työskentelevät monimutkaisissa olosuhteissa, kuten kohtaavat suuria ongelmia työn tai elinolojen kanssa, ilman mahdollisuutta saada emotionaalista tukea perheenjäseniltä. Mainitessaan Hussain bin Ismailin Farid Ahmed paljasti, että "hän on ottanut yhteyttä SEF:ään joka päivä taukojen välissä, mutta vastausta ei ole tullut".

SEF:ltä vastaamatta jättäminen on yhteistä todellisuutta kaikille Farid Ahmedin kanssa tarinansa jakaneille ihmisille, ja tällä hetkellä "tällaisia maahanmuuttajatarinoita on tuhansia kaikista muista maista, ja perheenyhdistäminen on ainoa vastaus".

The Portugal News otti yhteyttä SEF:ään, joka kertoi, että he ovat jo vuoden 2023 aikana asettaneet saataville "11 tuhatta vapaata paikkaa perheenyhdistämistä varten, mikä merkitsee 11 prosentin lisäystä vuoteen 2022 verrattuna".

Kun SEF:ltä kysyttiin, millaisia vaikeuksia ihmisillä on saada vastauksia puheluihinsa tai sähköposteihinsa, se totesi The Portugal Newsille, että "eri toimipisteiden palvelukapasiteetin osalta on huomattava, että tämän vuoden tammikuusta elokuuhun SEF tarjosi yli 278 tuhatta avointa työpaikkaa". SEF lisää myös, että tällä hetkellä "eri oleskelulupatyypeissä ja niihin liittyvissä palveluissa on 13 500 avointa työpaikkaa".


Author

Deeply in love with music and with a guilty pleasure in criminal cases, Bruno G. Santos decided to study Journalism and Communication, hoping to combine both passions into writing. The journalist is also a passionate traveller who likes to write about other cultures and discover the various hidden gems from Portugal and the world. Press card: 8463. 

Bruno G. Santos