Matkailutoimintaa koskevien nopeiden tilastojen mukaan syyskuussa majoitusalalla kirjattiin 3,2 miljoonaa vierasta, mikä merkitsee 9 prosentin kasvua edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Yöpymisvuorokausien kasvu johtui ulkomaisten markkinoiden kasvusta, joka kasvoi 11,3 prosenttia 5,9 miljoonaan, kun taas kotimaisten yöpymisvuorokausien määrä väheni 3,3 prosenttia 2,3 miljoonaan.

Pohjois-Amerikan markkinat

Ulkomaisista markkinoista Kanada ja Yhdysvallat erottuvat edelleenkin edukseen, ja niiden kasvuluvut olivat suurimmat (33,7 % ja 23,7 %).

Myös Itävallan markkinat kasvoivat merkittävästi, 21,5 prosenttia.

Yöpymisten kasvu oli merkittävintä pohjoisella alueella (13,5 %), keskiosissa (12,3 %) ja Azoreilla (9,8 %).

Majoitusliikkeiden käyttöaste nousi syyskuussa yhden prosenttiyksikön 57,3 prosenttiin vuodepaikkojen nettokäyttöasteesta ja 1,3 prosenttiyksikköä 69,2 prosenttiin huoneiden nettokäyttöasteesta.

Koko kolmannella vuosineljänneksellä yöpymiset lisääntyivät 3,2 prosenttia, mikä johtui ulkomaalaisten yöpymisten kasvusta (+7,2 prosenttia), kun taas kotimaan markkinoilla yöpymiset vähenivät 4,4 prosenttia, lisäsi INE.