Hanketta rahoitetaan Espanjan ja Portugalin rajatylittävästä yhteistyöohjelmasta(POCTEP) 2021-2027, ja sen "päätavoitteena on ottaa käyttöön parempia energiatehokkuuskäytäntöjä ja innovatiivisia teknologioita Iberian niemimaan sairaaloissa energiansäästötasojen lisäämiseksi", CHUA totesi lausunnossaan.

"Tämän hankkeen merkitys on yhden POCTEP:n ensisijaisen toiminta-alueen mukainen, jossa keskitytään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien ja hankkeiden toteuttamiseen", sairaalakeskus lisäsi.

Algarven sairaalakeskus on yksi viidestä portugalilaisesta yksiköstä tässä hankkeessa, johon kuuluu myös kaksi espanjalaista yksikköä.

POCTEP 2021-2027 -ohjelmasta tälle Green Hospitals -hankkeelle myönnettävä kokonaisrahoitus on 2 485 039 euroa, josta 1 863 780 euroa rahoitetaan EAKR:sta (75 prosentin yhteisrahoitusosuus).

Green Hospitals -hanke on moniulotteinen lähestymistapa, joka kattaa ihmiset, organisaatioverkostot, hallintoelimet ja rakennukset, ja se voi osaltaan vähentää sairaaloiden ekologista jalanjälkeä mutta myös lisätä Iberian niemimaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä.