Projekt jest finansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej między Hiszpanią a Portugalią(POCTEP) 2021-2027, a jego "głównym celem jest wdrożenie lepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej i innowacyjnych technologii w szpitalach na Półwyspie Iberyjskim w celu zwiększenia poziomu oszczędności energii", powiedział CHUA w oświadczeniu.

"Znaczenie tego projektu jest zgodne z jednym z priorytetowych obszarów działania POCTEP, który koncentruje się na wdrażaniu działań i projektów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych" - dodał ośrodek szpitalny.

Centrum Szpitalne Algarve jest jednym z pięciu portugalskich podmiotów uczestniczących w tym projekcie, który obejmuje również dwa podmioty hiszpańskie.

Całkowita alokacja finansowa z POCTEP 2021-2027 na ten projekt Zielonych Szpitali wynosi 2 485 039 euro, z czego 1 863 780 euro zostanie sfinansowane z EFRR (75-procentowy poziom współfinansowania).

Projekt Green Hospitals to wielowymiarowe podejście, które obejmuje ludzi, sieci organizacji, administracje i budynki, i może przyczynić się nie tylko do zmniejszenia śladu ekologicznego szpitali, ale także do zwiększenia zrównoważonego rozwoju iberyjskich systemów opieki zdrowotnej.