Sapo-uutisten mukaan investointi koskee kaikkia Ingka Groupin työntekijöitä - konserni omistaa IKEA Portugalin ja vastaa vähittäiskaupasta (IKEA-myymälät, asiakastukikeskus ja MAR Shopping -ostoskeskukset), mikä vahvistaa sen sitoutumista useimpien ihmisten jokapäiväisen elämän edistämiseen sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella.

IKEA Portugal on panostanut työntekijöidensä palkkojen, etuuksien ja työolojen parantamiseen. Tällä tiellä on nyt saavutettu uusi virstanpylväs: palkkojen ja etuuksien päivittämiseen on investoitu yli kahdeksan miljoonaa euroa, mikä takaa huomattavasti kansallista vähimmäispalkkaa korkeamman alkupalkan (1 000 euroa x 14 kuukautta, lisäksi ruokaraha), ja merkittävä osa tästä investoinnista on suunnattu yrityksessä jo työskentelevien työntekijöiden työolojen parantamiseen.

Tällä IKEA Portugal aikoo palkita ja palkita niiden päivittäisen panoksen, jotka ovat vuosien varrella kantaneet yrityksen paitaa. Myös ruokarahan arvoa korotetaan nettomääräisesti yhdellä eurolla päivässä, mikä täydentää IKEAn nykyistä tarjousta työntekijöilleen, sillä se tarjoaa yksinoikeudella ravintolaa alennettuun hintaan.

Myös muita etuja päivitetään ja parannetaan, kuten vakituisten työntekijöiden henki- ja sairausvakuutusta, vanhempainvapaajaksojen pidentämistä (sekä äideille että isille), yrityksen sisäistä lääketieteellistä tukipalvelua ja hätäapuun tarkoitettua sosiaalista tukiohjelmaa.

Edellisen tilikauden myönteisen taloudellisen tuloksen jälkeen kaikki siihen oikeutetut IKEAn työntekijät saavat vuotuisen tulospalkkion - One IKEA Bonus - joka vastaa noin yhden kuukauden palkkaa (85-145 % kunkin yksikön tuloksesta riippuen).

Ingka-konserni osoittaa myös yhteensä 103 miljoonaa euroa maailmanlaajuiseen eläkerahastoon "Tack!" ("kiitos" ruotsiksi). Tämä rahasto jaetaan kaikkien niiden maiden kesken, joissa Ingka-konsernilla on edustus. Kullakin näistä markkinoista kaikki tukikelpoiset työntekijät, jotka ovat työskennelleet konsernin palveluksessa vähintään viisi vuotta, saavat saman lisämaksun eläkerahastoonsa riippumatta siitä, missä tehtävässä tai asemassa he ovat. Osa-aikaiset työntekijät saavat suhteutetun maksun, joka mukautetaan tehtyjen työtuntien määrän mukaan.

IKEA Portugalissa palkka- ja etuuspolitiikka on osa pitkän aikavälin strategiaa, ja yli 90 prosenttia työntekijöistä on vakituisessa työsuhteessa, eikä miesten ja naisten välillä ole palkkaeroja.

"IKEAsta on tullut monille portugalilaisille läheinen ja tuttu brändi, joka on olennainen osa heidän kotielämäänsä ja arkeaan. Monet eivät ehkä tiedä, että IKEAssa työskentely tarkoittaa sitä, että on osa aivan ainutlaatuista tiimiä ja kulttuuria.Viime vuosina olemme tehneet paljon työtä varmistaaksemme työntekijöillemme paremmat korvaukset, edut ja työolot. Olemme sitoutuneet luomaan työympäristön, jossa kaikki tuntevat olonsa kotoisaksi ja jossa jokainen tuntee, että työskentely IKEAssa on enemmän kuin pelkkä työ", sanoo Eliska Novotná, IKEA Portugalin Country People & Culture manager.