Viime vuosikymmenen aikana, vuosina 2013-2022, portugalilaiset ovat aina tehneet enemmän työtunteja viikossa kuin espanjalaiset. Kun tarkastellaan tuottavuusindikaattoreita, naapurimaan talous on kuitenkin Portugalin yläpuolella kansallisen tilastokeskuksen (INE) julkaisemien ja ECO:n raportoimien tietojen mukaan.

Näiden tietojen mukaan keskimääräinen viikkotuntimäärä oli Portugalissa 41,3 tuntia viikossa, kun se Espanjassa oli 40,4 tuntia vuonna 2022. Erot tavallisesti viikossa kokoaikaisesti tehtyjen työtuntien keskimääräisen määrän välillä ylittyivät yli tunnin, ja ne vaihtelivat 0,8 tunnin (2016 ja 2018) ja 1,1 tunnin (2014, 2019 ja 2021) välillä, toteaa tilastokeskus.

Tuottavuus

Vaikka työaika pitenee, tuottavuusindikaattorit ovat Espanjassa korkeammat. Ero on suurempi, kun tarkastellaan BKT:llä mitattua tuottavuutta suhteessa työllisyyteen eli nimellistä työn tuottavuutta henkeä kohti: Espanja on lähellä yhteisön keskiarvoa, kun taas Portugali on alle 70 prosenttia Euroopan unionin keskiarvosta.

Tuottavuus, jota mitataan asukaskohtaisen BKT:n ja tehtyjen työtuntien suhteella, on pienempi, mutta Espanja on edelleen edellä. Kun tuottavuus työtuntia kohti on Espanjassa yli 90 prosenttia EU:n keskiarvosta, Portugalissa se on lähes 30 prosenttiyksikköä EU:n keskiarvon alapuolella.

Tässä mielessä BKT henkeä kohti oli Espanjassa aina korkeampi kuin Portugalissa vuosina 2013-2022, "erot vaihtelivat 12 ja 16 prosenttiyksikön välillä vuoteen 2019 asti", INE toteaa.

On kuitenkin huomattava, että skenaario muuttuu, jos tarkastelemme osa-aikatyön tuntimäärää. "Vuonna 2022 Portugalissa ja Espanjassa osa-aikatyötä tehtyjen tuntien määrä oli INE:n mukaan molemmilla sukupuolilla alhaisempi kuin Euroopan unionin keskiarvo", ja "Portugali oli maa, jossa naisten arvo oli alhaisin".