Idealistan raportissa hän toteaa seuraavaa: "On tarpeen rakentaa ja kunnostaa lisää kiinteistöjä todellisten vuokramarkkinoiden luomiseksi. [Mikä] on mahdollista vain yksityisten investointien johdonmukaisella kannustamisella", sanoi Portugalin rakennus- ja kiinteistöalan keskusliiton(CPCI) puheenjohtaja Reis Campos Lissabonin kaupunkien kunnostamisviikon (SRUL) 11. avajaistilaisuudessa.

Hän sanoi, että Portugalissa tarvitaan "40 000-45 000 asunnon rakentamista vuodessa". Tämä tapahtuu sellaisilla myyntihinnoilla, joihin useimmilla portugalilaisilla on varaa, eli kohtuuhintaisilla asunnoilla.

"Maamme rakensi viime vuosikymmenellä 15 000 asuntoa vuodessa, ja edellisellä vuosikymmenellä eli vuosina 2001-2011 se rakensi 68 000 asuntoa vuodessa. Nyt rakennamme 30 000:ta... Toisaalta kunnostuksen osalta vuosikymmenestä toiseen meillä oli vielä 250 000 rakennusta, jotka tarvitsivat kunnostusta".

Reis Campos osoitti sormella Portugalin kiinteistö- ja rakennusalan korkeaa verorasitusta ja toisti, että se "tarvitsee edelleen 80 000 työntekijää".

"Verotuksen osalta 23 prosentin arvonlisävero ei auta. Uudella hallituksella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin soveltaa 6 prosentin arvonlisäveroa kaikkeen kunnostukseen. Ja jopa rakentamiseen, erityisesti kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettuun rakentamiseen, pitäisi soveltaa 6 prosentin arvonlisäveroa [ainakin] yhden jakson ajan. Maa hyötyi tästä, ja sijoittajat tunsivat luottamusta. Se kannustaisi sijoittajia rakentamaan", hän totesi.