Finanssiportaalin tietojen mukaan veronmaksajat ovat toimittaneet jo yli kaksi miljoonaa IRS-ilmoitusta. Pidätystaulukkoon tehtyjen muutosten jälkeen palautukset ovat tavallista pienempiä, ja jos saatava summa on alle kymmenen euroa, sitä ei makseta.

Valtiovarainministeriön portaalista saatavien tietojen mukaan vero- jatulliviranomaiselle on jo toimitettu yhteensä 2 065 048 IRS-ilmoitusta. Näistä 1 622 610 on toimitettu verovelvollisilta, joilla on vain työ- tai eläketuloja, ja loput koskevat muita tulolajeja, ECO:n raportin mukaan.

Lähdeverotaulukoita on tarkistettu siten, että pidätetyn veron määrä on lähellä todellisuudessa maksettavaa veroa. Näiden muutosten vuoksi veronpalautus (jos olet siihen oikeutettu) on yleensä pienempi.

Verotoimisto toteaa myös, että "palautukselle ei ole sijaa silloin, kun selvitystilan vuoksi, vaikka lisä-, uudistus- tai selvitystilan peruuttaminen, palautettava määrä on alle 10 euroa". Näin ollen, jos palautus, johon olisit ollut oikeutettu, jää alle tämän rajan, et saa sitä.

Tämän vuoden IRS-kampanja, joka koskee vuoden 2023 tuloja, alkoi 1. huhtikuuta ja kestää 30. kesäkuuta asti.

Related articles: