"Portugali on esimerkki hyvistä käytännöistä, sillä se on Euroopan ympäristötoimiston mukaan ylittänyt energiansäästösuunnitelmassa asetetut eurooppalaiset tavoitteet".

"Portugali on yksi niistä EU-maista, joissa energiansäästötoimenpiteet ovat tehokkaimpia, ja se on ainoa maa, joka raportoi säännöllisesti ja avoimesti energiansäästötoimenpiteiden toteuttamisesta ja edistymisestä ja joka on perustanut tätä tarkoitusta varten seurantakomitean".

"Energiansäästösuunnitelman analysointi- ja voimassaoloaikana, elokuun 2022 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana, Portugali on vähentänyt maakaasun kulutusta 22,6 prosenttia, mikä vastaa 150,7 prosenttia kaasuasetuksessa asetetusta vähennystavoitteesta". On huomattava, että Portugali ylitti tänä aikana 30. maaliskuuta 2023 annetussa asetuksessa (ETY) N:o 2023/706 asetetun 15 prosentin tavoitteen 50,7 prosentilla", voidaan myös lukea.